huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

ท่านสามารถร้องเรียน/แจ้งการทุจริต ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือได้โดย
  1. เขียนคำร้องที่ศูนย์รับร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
  2. ส่งเรื่องร้องเรียนมียัง Facebook แฟนเพจองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ
  3. ทางโทรศัพท์ 045-969-849 (วันและเวลาราชการ)
  4. ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง

 

 

To Top ↑