huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุจริต ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือได้โดย
  1. เขียนคำร้องที่ศูนย์รับร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
  2. ส่งเรื่องร้องเรียนมียัง Facebook แฟนเพจองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ
  3. ทางโทรศัพท์ 045-969-849 (วันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. )
  4. ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง

 

 

To Top ↑