[email protected]

เบอร์โทร 045-969-849

ปรับปรุงล่าสุด 12 ก.พ. 2021 19:33:13 1,045

การศึกษา
    การศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ มีสถานศึกษาตั้งอยู่ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง สถานศึกษา จำนวน 5 แห่ง รายละเอียดดังนี้
    1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ
    2. โรงเรียนบ้านชำแระกลาง (โรงเรียนขยายโอกาส)
    3. โรงเรียนวัดเขียน
    4. โรงเรียนบ้านเรียม
    5. โรงเรียนบ้านสะอางประชาสามัคคี
    6. โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย

 • สถาบันและองค์กรทางศาสนา
      ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ มีจำนวน 8 แห่ง
      1. วัดเขียนบูรพาราม
      2. วัดเจ๊กโพธิ์พฤกษ์
      3. วัดบ้านชำแระกลาง
      4. วัดสะอาง (โพธิญาณ ) 
      5. วัดบกจันทร์นคร
      6. มัสยิดอัลมู่ฮาญีรีน อ.ขุขันธ์
      7. สำนักสงฆ์ธัมมวัณโณ ม.8 
 •     8. วัดบ้านเรียม ม.5
To Top ↑