huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

ปรับปรุงล่าสุด 21 เม.ย. 2022 02:45:56 618

สถิติการให้บริการประชาชน

1.รายงานข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

รายงานแนบ

 

 

 

To Top ↑