huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

องค์การบบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ร่วมทำพิธีวางพวงมาลา และยืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ พระบรมอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ อำเภอขุขันธ์

23 ต.ค. 2022 12:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 18
  วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ โดยนางศรีไพร วันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ นำคณะผู้บริหาร / ประธานสภา / รองประธาน / สมาชิกสภา อบต. / พร้อ...

อบต.ห้วยเหนือ ขอประชาสัมพันธ์วารสารประจำเดือนตุลาคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

18 ต.ค. 2022 16:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 28
         องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้จัด" Big Cleaning Day" เพื่อตัดแต่งกิ่งไม้ที่ผาดผ่านสายไฟฟ้าป้องกันอัคคีภัย และลดความเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน เ...

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ พร้อมคณะผู้บริหารฯ / ประธานสภาฯ / รองประธานสภาฯ/ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดงานแข่งขันกีฬากลุ่มเมืองขุขันธ์

19 ส.ค. 2022 16:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 43
วันศุกร์ ที่ ๑๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. นางศรีไพร  วันทา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ พร้อมคณะผู้บริหารฯ / ประธานสภาฯ / รองประธานสภาฯ/ สมาชิกสภาองค์การบ...

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ร่วมเป็นประธานในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง

11 ส.ค. 2022 11:55:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 44
 วันที่  ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางศรีไพร  วันทา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ) ได้ร่วมเป็นประธานในพิธี "กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕" ณ โรงเ...

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ขอประชาสัมพันธ์วารสารกิจกรรม ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

10 ส.ค. 2022 16:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 38
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ประชาสัมพันธ์วารสารกิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

นางศรีไพร วันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้เข้าร่วมพิธี "วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ" ประจำปี ๒๕๖๕

10 ส.ค. 2022 12:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 49
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางศรีไพร วันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ พร้อมด้วยนายสุรเดช แสนทวีสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือได้เข้าร่วมพิธี "วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ"...

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

5 ส.ค. 2022 16:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 32
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.  นายสมุทร วันทา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เป็นประธานในการประชุมสภา...

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ นำโดยนางศรีไพร วันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม พร้อมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

29 ก.ค. 2022 08:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 10
๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า...

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต

25 ก.ค. 2022 08:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 43
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ #ฉีดวัคซีนเว้น 7 วัน บริจาคโลหิตได้  #ถ้าติดโควิด หายแล้ว ไม่มีอาการ เว้น14 วัน สามารถ...

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ และการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

22 ก.ค. 2022 16:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 36
  เ วลา ๐๙.๐๐ น. วัน ศุกร์ ที่ ๒๒ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ โดย นางศรีไพร  วันทา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ และป...

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

21 ก.ค. 2022 11:45:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 30
วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรเดช  แสนทวีสุข  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบ...

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาลำห้วยคล้าในเขตพื้นที่ใช้น้ำ

20 ก.ค. 2022 16:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 50
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางศรีไพร  วันทา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ) นายสุพรรณ  ศรีปัตเนตร ผู้อำนวยการกองช่าง และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ หมู่ที่...
To Top ↑