[email protected]

เบอร์โทร 045-969-849

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ร่วมเป็นตัวแทนในการต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมส่วนราชการในพื้นที่อำเภอขุขันธ์

11 ก.ค. 2024 12:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 19
วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น.  นางศรีไพร  วันทา (นายก อบต.ห้วยเหนือ) พร้อมด้วยนางทองพรรณ ทองศิริ (ประธานสภา อบต.ห้วยเหนือ)  คณะผู้บริหารได้เดินทางเข้าร่วมต้อนรับ นายอนุพงษ์ &n...

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ โครงการทับทิมสยาม ๐๖

4 ก.ค. 2024 13:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 24
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ โดย นางศรีไพร วันทา นายก อบต.ห้วยเหนือ เป็นตัวแทนองหน่วยงาน เข้ารร่วมพีธีกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ  พร้อมหน่วยงานรัฐวิสาหกิ...

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน กลุ่มงานปกครอง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ให้จัดเวทีชี้แจงโครงการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย "ครุน้อยบ้านสะอางศรีสะเกษ"

24 มิ.ย. 2024 16:15:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 17
ในวันนี้ ๒๔ มิ.ย.67 อบต.ห้วยเหนือ ได้ร่วมจัดเวทีชี้แจงจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โครงการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพ และ มาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย "ครุน้อยบ้านสะอาง...

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน กลุ่มงานปกครอง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ประกาศรับสมัครเด็กและเยาวชนเพื่อคัดเลือกเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยเหนือ

17 มิ.ย. 2024 15:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 31
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เรือง รับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยเหนือ ใบสมัคร

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ขอประชาสัมพันธ์ ๒๖ มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๗

7 มิ.ย. 2024 15:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 34
ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งให้การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๗                    &nb...

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

3 มิ.ย. 2024 20:20:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 29
วันที่ ๓ มิถุนาน ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วเหนือ ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ...

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ขอรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day)"

31 พ.ค. 2024 00:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 37
องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้ วันที่ ๓๑ พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยมีคำขวัญประจำปี ๒๕๖๗ คือ "ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า" ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ทุกๆ ประเทศตระหนั...

งานสวัสดิการและพัฒนาชุม กลุ่มงานอำนวยการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ขอประชาสัมพันธ์การยื่นลงทะเบียนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

15 พ.ค. 2024 08:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 34
งานสวัสดิการและพัฒนาชุม กลุ่มงานอำนวยการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ ยื่นลงทะเบี...

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ หน่วยงานราชการต่าง ๆ 

24 เม.ย. 2024 16:35:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 60
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางศรีไพร  วันทา นายกองค์การบริการส่วนตำบลห้วยเหนือ   ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระน...

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานปกครอง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้จัดกิจกรรม "MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ

17 เม.ย. 2024 13:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 52
วันอังคารที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้จัดกิจกรรม "MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ" โดยมีกิจ...

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานปกครอง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ขอประชาสัมพันธ์การออกหน่วยเคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตวเลี้ยง ประจำปี ๒๕๖๗

29 มี.ค. 2024 16:20:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 53
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานปกครอง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ  ขอประชาสัมพันธ์การออกหน่วยเคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสัตวเลี้ยง ประจำปี ๒๕๖๗ ...
To Top ↑