[email protected]

เบอร์โทร 045-969-849

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ขอประชาสัมพันธ์สรุปรายงานสภาวะอากาศและคาดการณ์น้ำฝนบริเวณจังหวัดศรีสะเกษและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

14 ก.พ. 2024 11:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 16
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลุ่มงานปกครอง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ขอประชาสัมพันธ์สรุปรายงานสภาวะอากาศ และคาดการณ์น้ำฝนบริเวณจังหวัดศรีสะเกษและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่า...

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับข้าราชการที่ย้ายมาบรรจุตำแหน่ง เป็น เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

1 ก.พ. 2024 13:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 37
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้รับร่วมต้อนรับคณะที่เดินทางมาส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ จาก องค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล เพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่ง เป็นเจ้าพนั...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้เข้าร่วมกิจกรรม "วันครูท้องถิ่นอำเภอุขันธ์" โดยเครือข่ายท้องถิ่นอำเภอขุขันธ์

16 ม.ค. 2024 18:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 37
เวลา ๐๘.๓๐ น. วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม "วันครูท้องถิ่นอำเภอุขันธ์" โดยเครือข่ายท้องถิ่นอำเภอขุขันธ์เป็นผู้คอยขับเคลื่อน...

นางสวิง เสมอ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กและมอบใบประกาศณียบัตรพร้อมมอบของสนับสนุนในการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนวัดเขียน

12 ม.ค. 2024 12:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 39
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสวิง  เสมอ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้รับมอบหมายจากนางศรีไพร  วันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ  ให้เป็นประ...

นายสุรเดช  แสนทวีสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็ก พร้อมมอบของสนับสนุนในการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๗ ณ โรงเรียบ้านสะอาง (ประชาสามัคคี)

12 ม.ค. 2024 11:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 24
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น นายสุรเดช  แสนทวีสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ  ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ให้นำขนมของขวัญ มามอบให้โรงเ...

งานจัดเก็บรายได้ กลุ่มพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ขอประกาศการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

6 ธ.ค. 2023 11:29:18 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 60
งานจัดเก็บรายได้ กลุ่มพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ขอประกาศการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ...

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน (ผู้สูงอายุ) / ผู้มีความเสี่ยงทางสายตา...เข้ารับการตรวจคัดกรองความผิดปกติทางสายตาได้ #ฟรี 

27 พ.ย. 2023 16:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 49
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สูงอายุ / ผู้มีความเสี่ยงทางสายตา...เข้ารับการตรวจคัดกรองความผิดปกติทางสายตาได้ #ฟรี  เพียงแค่พกบัตรประชาชนเข้ารับการคัดกรองควา...

งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้จัดนางรำร่วมเนื่องในงานเฉลิมฉลอง "สู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง 241 ปี จ.ศรีสะเกษ"

19 พ.ย. 2023 18:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 46
  กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้จัดนางรำจำนวน ๑๐ คน เป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ร่วมเนื่องในงานเ...

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานปกครอง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกตรวจสถานประกอบการบริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

15 พ.ย. 2023 14:22:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 71
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานปกครอง สำนักปลัด ร่วมกับ งานออกแบบและควบคุมอาคาร กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกตรวจสถานประกอบการบริษัทเบ...

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานปกครอง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิตของสภากาชาด ณ หอประชุมอำเภอขุขันธ์

14 พ.ย. 2023 13:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 40
                   วัน อังคาร ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ร่วมกิจกรรมรับบริจากโลหิตของสภากาชาด โดยเชิ...
To Top ↑