huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ร่วมมอบนมกล่อง จำนวน ๒ ลัง ให้อำเภอขุขันธ์ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาบริจาคโลหิตพร้อมร่วมให้กำลังใจพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยเหนือ ที่ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้

15 พ.ย. 2022 16:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 4
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางศรีไพร วันทา นายก อบต.ห้วยเหนือ /นายสุรเดช แสนทวีสุข ปลัด อบต.ห้วยเหนือ พร้อมข้าราชการและพนักงานจ้าง ได้ร่วมมอบนมกล่อง จำนวน ๒ ลัง ให้กั...

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกซ่อมฝารางระยบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ในพื้นที่บ้านสนวน หมู่ที่ ๒

10 พ.ย. 2022 11:35:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 13
          ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้รับแจ้งคำร้องทั่วไปจากประชาในพื้นที่ บ้านสนวน หมู่ที่ 2  ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากสภาพถนนที่มีการชำรุด บร...

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เข้าร่วมประชุมทีมสหวิชาชีพร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ เพื่อแก้ไขปัญหาก้านการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่หมู่ที่ ๔

9 พ.ย. 2022 16:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 14
            วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นำโดยนางศรีไพร วันทา นายก อบต.ห้วยเหนือ รองปลัด อบต.ห้วยเหนือ หัวหน้าสำนักปลัด นักพัฒนาชุมชน พนักงานเจ้า...

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ร่วมกับทีมงานปศุสัตว์จังหวัดศรีะเกษ และปศุสัตว์อำเภอขุขันธ์ ร่วมดำเนินการเหตุรำาญที่เกิดจากสุนัขจรจัด

9 พ.ย. 2022 16:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 6
เมื่อวันที่ ๙ พฤศขิกายน ๒๕๖๕ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้รับเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญที่เกิดจากสุนัขจรจัด นางศรีไพร วันทา นายก อบต.ห้วยเหนือ จึงได้มอบหมายให้งานสาธารณสุ...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อสงเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมของไทย ผ่านประเพณีวันลอยลอยกระทง

8 พ.ย. 2022 16:35:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 7
ใน วันอังคาร ที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ​ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ โดยนางศรีไพร วันทา นายก อบต.ห้วยเหนือ พร้อมนายสุรเดช แสนทวีสุข ปลัด อบต.ห้วยเหนือ แล...

กองช่าง อบต.ห้วยเหนือ ขอประชาสัมพันธ์กระดานข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

3 พ.ย. 2022 16:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 28
ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกให้บริการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเป็นหลุม เป็นบ่อ ในพื้นที่บ้านหาด หมู่ที่ ๓  เนื่องจากมีอุบัติเหตุจากสภาพถนนต่า...

อบต.ห้วยเหนือ ขอประชาสัมพันธ์กระดานข่าวกิจกรรม ประจำวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

1 พ.ย. 2022 12:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 31
             องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ขอประชาสัมพันธ์กระดานข่าวกิจกรรมประจำวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ กองช่างได้ออกสำรวจพื้นที่เพื่อวางระดับ การขุดลอกลำคลอ...

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุรถยนต์ตกถนน

27 ต.ค. 2022 15:21:12 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 27
  ด้วย วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ประมาณ ๑๑.๑๐ น. ได้รับแจ้งจาก ผอ.กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ มีรถยนต์ เป็นรถตู้ตกข้างทาง เส้นบ้านตะแบก - บ้านสะอาง จึงให้เจ้าหน้าออกไปสำรวจเ...

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ร่วมรวบรวมเสื้อผ้า ของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันที่ยังคงอยู่ในสภาพดี นำส่งต่อให้กับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่

19 ต.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 18
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ นำโดย นางศรีไพร วันทา นายก อบต.ห้วยเหนือ พร้อมข้าราชการ และพนักงานจ้างได้ร่วมรวบรวมสิ่งของ เครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ที่ยังคงอยู่ในสภาพดี นำส่ง...

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ร่วมต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ที่ได้มาส่ง นักวิชาการพัสดุซึ่งขอย้ายมาดำรงตำแหน่ง

17 ต.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 16
วันจันทร์ ที่ ๑๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางศรีไพร วันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ  พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานจ้าง ได้ร่วมให้การต้อนรับ นายสุขสันต์ พงษ์สุวรรณ...

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ทำพิธีประดับอินธนูให้กับข้าราชที่ได้รับการเลื่อนระดับ จากระดับปฏิบัติการ เป็น ระดับชำนาญการ จำนวน ๓ ราย

17 ต.ค. 2022 08:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 15
           วันจันทร์ ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ บาท องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ทำพิธีประดับอินธนูให้กับข้าราชที่ได้รับการเลื่อนระดับ จากระดับปฏิบัติการ เ...

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ มอบถุงยังชีพเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นร่วมกับเหล่ากาชาด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม

5 ต.ค. 2022 10:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 21
         ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุน "โนรู" จนทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำฝนสะสม ตั้งแต่วัน ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นต้นมาจ...
To Top ↑