huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกให้บริการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในพื้นที่

7 ก.ย. 2023 16:25:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 18
                วัน พฤหัสบดี ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้มอบหมายใหัเจ้าหน้าที่นำรถกระเช้า อบต.ห้วยเหนือ ออกปฏิ...

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกสนับสนุนจากการร้องขอให้ช่วยติดกิ่งไม้ที่พาดผ่านสายไฟฟ้า หมู่ที่ ๓ บ้านหาดแตระ

5 ก.ย. 2023 11:20:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 18
               ด้วย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ตามคำร้องขอรับการสนับบสนุนติดกิ่งไม้ที่พาดผ่านสายไฟฟ้า  บริเ...

งานกฏหมายและคดี สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกตรวจเยี่ยมผู้ประกอบกิจการร้านค้าของเก่า ร่วม กับอำเภอขุขันธ์

1 ก.ย. 2023 11:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 19
วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ งานกฏหมายและคดี ได้รับมอบหมายเข้าร่วมตรวจเยี่ยมผู้ประกอบกิจการร้านค้าของเก่า ร่วม กับอำเภอขุขันธ์ ร้านห้างทองเยาวราชกรุงเทพ ร้านห้างทองเยาวราชสินทวี  ณ ห้างเทสโก้โลตั...

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได่ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๖

12 ส.ค. 2023 20:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 24
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ร่วมในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี...

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกให้บริการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๘ บ้านตะแบก และหมู่ที่ ๑๒ บ้านสะอาง

3 ส.ค. 2023 13:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 19
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ  ได้มอบหมายใหัเจ้าหน้าที่นำรถกระเช้า อบต.ห้วยเหนือ ได้ออกปฏิบัติงานซ่อมไฟฟ้าในเขตชุมชน บ้านตะแบ...

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

28 ก.ค. 2023 20:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 38
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ นำโดย นางศ...

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยพร้อมสิ่งจำเป็นสำหรับพระสงฆ์ที่ต้องใช้ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

27 ก.ค. 2023 16:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 39
เวลา ๑๐.๐๐ น. ของวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้จัดกิจกรรมเนื่องวันสำคัญทางศาสนา "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" ที่จะมาถึงนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมทาง...

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดเครื่องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เนื่องโอกาสได้มาปฏิบัติหน้าที่ก่อนย้ายกลับภูมิลำเนาไปปฏิบัติราชการ

26 ก.ค. 2023 11:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 35
เวลา ๐๙.๓๐ น. ของวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นางสาวจงลักษณ์ อินตาแก้ว ผู้อำนวยการกองการการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้ได้จัดเครื่องสักการะ ทำพิธีเซ่นไหว้ศาล ตา-ยาย เพื่อความเป็นศิริมงคล และเป็นการบอกกล...

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน อบต.ห้วยเหนือคัพ ครั้งที่ ๖

21 ก.ค. 2023 21:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 23
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน อบต.ห้วยเหนือคัพ ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ประเภทประชาชนชายรุ่นอายุ ๔๐ ปี ขึ้นไป ระหว่างวันที ๑๗ - ๒๑ กรกฎาคม...

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

20 ก.ค. 2023 16:45:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 35
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ประชุมพิจารณาจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อร่วมพิจารณาข้อมูลรายละเอียดให้ผู้...

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกให้บริหารจัดเก็บภาษีที่ดินฯ เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๘ บ้านตะแบก และ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสะอาง

20 ก.ค. 2023 16:35:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 21
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. - เวลา ๑๖.๓๐ น. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกให้บริหารจัดเก็บภาษีที่ดินฯ เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๘ บ้านตะแบก...

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้จัดกิจกรรมจัดสวนสวยสร้างภูมิทัศน์หน้าศูนย์พัฒนาเด็กล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

20 ก.ค. 2023 08:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 25
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๔๐ น. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้ดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ห้วยเหนือ ให้มีความสวยงาม สร้้างสถานศึกษาน่าเรียน ซึ่งได้ร...

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกให้บริการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ บ้านหาด - แตระ และหมู่ที่ ๔ บ้านพราน

19 ก.ค. 2023 16:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 27
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองช่าง องค์การสบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ  ได้มอบหมายใหัเจ้าหน้าที่นำรถกระเช้า อบต.ห้วยเหนือ ได้ออกปฏิบัติงาน ซ่อมไฟฟ้าชุมชน หมู่ 3 บ้านหาด - แ...

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกให้บริหารจัดเก็บภาษีที่ดินฯ เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๙ และ หมู่ที่ ๑๐

18 ก.ค. 2023 16:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 24
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกให้บริการเก็บภาษีตามโครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินฯ ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. บ้านชำแระตะวันตก หม...

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด โครงการ.ใช้เวลาว่างสร้างอาชีพผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส (การแปรรูปสมุนไพรใกล้ตัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง หมู่ที่ ๑๐

18 ก.ค. 2023 16:25:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 28
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด โครงการ.ใช้เวลาว่างสร้างอาชีพผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส (การแปรรูปสมุนไพรใกล้ตัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้า...

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกให้บริหารจัดเก็บภาษีที่ดินฯ เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๕ และ หมู่ที่ ๑๑

17 ก.ค. 2023 16:35:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 20
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกให้บริการเก็บภาษีตามโครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินฯ ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. บ้านชำแระเหนือ...
To Top ↑