[email protected]

เบอร์โทร 045-969-849

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลุ่มงานปกครอง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ดำเนินป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

17 เม.ย. 2024 18:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 5
ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. และเวลา ๒๐.๐๐ น. - ๐๘.๐๐ น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลุ่มงานปกครอง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ดำเนินการป้อง...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลุ่มงานปกครอง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ดำเนินป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๗

16 เม.ย. 2024 13:15:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 11
ในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. และเวลา ๒๐.๐๐ น. - ๐๘.๐๐ น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลุ่มงานปกครอง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ดำเนินการป้อง...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลุ่มงานปกครอง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ดำเนินป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗

15 เม.ย. 2024 15:10:56 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 17
ในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. และเวลา ๒๐.๐๐ น. - ๐๘.๐๐ น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลุ่มงานปกครอง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ดำเนินการป้อง...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลุ่มงานปกครอง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ดำเนินป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๗

14 เม.ย. 2024 23:55:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 14
ในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. และเวลา ๒๐.๐๐ น. - ๐๘.๐๐ น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลุ่มงานปกครอง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ดำเนินการป้องกันแล...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลุ่มงานปกครอง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ดำเนินป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗

13 เม.ย. 2024 23:45:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 18
ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. และเวลา ๒๐.๐๐ น. - ๐๘.๐๐ น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลุ่มงานปกครอง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ดำเนินการป้อง...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลุ่มงานปกครอง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ดำเนินป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗

12 เม.ย. 2024 23:55:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 14
ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. และเวลา ๒๐.๐๐ น. - ๐๘.๐๐ น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลุ่มงานปกครอง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ดำเนินการป้อง...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลุ่มงานปกครอง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ดำเนินป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗

11 เม.ย. 2024 16:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 13
ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. และเวลา ๒๐.๐๐ น. - ๐๘.๐๐ น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลุ่มงานปกครอง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ดำเนินการป้องกันแล...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลุ่มงานปกครอง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เตรียมความพร้อมก่อนดำเนินป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๗

10 เม.ย. 2024 17:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 11
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลุ่มงานปกครอง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ขอรับการสนับสนุนพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมเตรียมความพร้อม ดำเนินป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ พ....

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลุ่มงานปกครอง สำนักปลัด ได้เข้าช่วยเหลือคุณตาที่ปั่นรถจักรยานเซตกถนนหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

10 เม.ย. 2024 12:10:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 8
วันที่ ๑๐ เมษษยน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๑๑ น. พบคุณตาที่ปั่นรถจักรยานเซตกถนน หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ จึงเข้าช่วยเหลือ และสอบถามอาการปรากฎว่าคุณตาไม่เป็นไรอะไรมากไหม จึงได้ขอให้คุณตาระม...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลุ่มงานปกครอง สำนักปลัด ได้ออกสนับสนุนเหตุไฟลามทุ่งบริเวณซอยศูนย์ จากการร้องขอของ อบต.หนองฉลอง

5 เม.ย. 2024 16:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 7
ด้วย เวลา ๑๔.๕๖ น. ของวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลุ่มงานปกครอง สำนักปลัด ได้รับการอนุมัติจาก นายสุรเดช แสนทวีสุข ปลัด อบต.ห้วยเหนือ ให้ออกสนับสนุนเหตุไฟลามทุ่งบริเวณซอยศ...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลุ่มงานปกครอง สำนักปลัด ได้ออกสนับสนุนเหตุไฟลามทุ่งบริเวณสวนป่าตาปาน หมู่ที่ ๑๐

3 เม.ย. 2024 16:10:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 8
ด้วย เมื่อเวลา ๑๔.๔๓ น. ของวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ ได้รับการแจ้งเหตุไฟไหม้จากนายอำนาจ ทองเสด สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๐ บริเวณสวนป่าตาปาน ของชุมชนบ้านชำแระกลาง หมูที่ 10 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภ...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลุ่มงานปกครอง สำนักปลัด ได้ออกสนับสนุนน้ำอุปโภคให้ชุมชนชำแระ ๓ หมู่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

25 มี.ค. 2024 16:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 16
                วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้รับแจ้ง จากผู้นำชุมชนชำแระ ๓ หมู่ ได้เขียนคำร้องขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยสนับสนุนน้ำอุปโภคในพิธีศพหลวงตาที่มรณะภา...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลุ่มงานปกครอง สำนักปลัด ได้ออกสนับสนุนเหตุไฟลามทุ่งจากการร้องขอของ อบต.หนองฉลอง

25 มี.ค. 2024 15:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 21
           วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๔๕ น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้รับแจ้งขอรับการสนับสนุนเหตุไฟไหม้ลามทุ่ง ในพื้นที่ อบต.หนองฉลอง งานป้องกันและ...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลุ่มงานปกครอง สำนักปลัด ได้ออกระงับเหตุไฟลามทุ่งในพื้นที่ไร่มันสัมปะหลังข้างพื้นที่หมู่บ้านสินทวี บ้านหาด-แตระ หมู่ที่ ๓

24 มี.ค. 2024 16:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 19
      จากที่ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้พื้นที่ไร่ข้างหมู่บ้านสินทวี  หมู่ที่ ๓ บ้านแตระ-หาด จึงขออนุญาต นายสุรเดช แสนทวีสุข ปลัด อบต.ห้วยเหนือ ออกระงับเหตุในเบื้องต้น ...

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด จัดหาวัสดุยางมะตอยซ่อมถนนสายทางสนวน-ชำแระ บริเวณสะพานทีมีสภาพเป็นหลุ่ม เป็นบ่อ

22 มี.ค. 2024 16:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 19
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ กองช่าง อบต.ห้วยเหนือ ได้จัดหาวัสดุยางมะตอย พร้อมประสานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนต่าง ๆ ร่วมซ่อม อุดป่ะถนน ที่มีสภาพชำรุด เป็นหลุ่ม เป็นบ่อ ให้มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นต่...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลุ่มงานปกครอง สำนักปลัด ร่วมกับ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกซ่อมบำรุงรักษาสภาพถนนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

20 มี.ค. 2024 12:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 23
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ตามที่ กองช่าง องค์การบริหารสวนตำบลห้วยเหนือ ได้รับมอบหมาย จากนายสุรเดช แสนทวีสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ให้ดำเนินซ่อม อุดปะ ถนนสายทางสนวน-ช...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลุ่มงานปกครอง สำนักปลัด ได้จัด อปพร.เพื่ออำนวยความสะดวกด้านจราจรในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน

14 มี.ค. 2024 16:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 8
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ อปพร. ร่วมอำนวยความสะดวกด้านจราจร จากที่ได้รับชุดยังชีพพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประ...

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กลุ่มงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกพื้นที่เพื่อส่งรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ให้กับประชาชนบ้านเอื้ออาทร บ้านพราน หมู่ที่ ๔

12 มี.ค. 2024 12:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 35
ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. งานพัฒและจัดเก็บรายได้ กลุ่มงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ออกส่งรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ให้กับประช...
To Top ↑