huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

27 ต.ค. 2022 15:04:06 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 77

 

                                                        

                              งานพัฒนาและเจ็ดรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

ได้ออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 

     

ประกาศ

 

To Top ↑