huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนธันวาคม ๒๕๖๔

4 ต.ค. 2021 08:55:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 38

รายละเอียด

To Top ↑