huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ จัดพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมอำเภอขุขันธ์

6 มิ.ย. 2022 08:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 22

         

                                         วันนี้ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. อบต.ห้วยเหนือ โดยการนำของนางศรีไพร วันทา (นายก อบต.ห้วยเหนือ)

นายสุรเดช แสนทวีสุข (ปลัด อบต.ห้วยเหนือ) และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยเหนือ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมอำเภอขุขันธ์ พิธีถว่ายราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

โดยเข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

  

To Top ↑