huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

16 ส.ค. 2023 13:40:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 28

                                    วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้รับแจ้งเหตุรำคาญ จากการร้องเรียนกรณีมีการขน ถ่มดิน

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงประสานขอความร่วม งานนิติการ และกองช่าง ออกไกลเกลี่ยและหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวฯ ได้รับความร่วมมือ

จากผู้ดำเนินการจะแก้ไขต่อไป

To Top ↑