huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ร่วมพิธีเซ่นไหว้ศาล ตา-ยาย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือในคราวมีพนักงานเจ้าหน้าที่ใหม่ จำนวน ๒ นาย

2 มิ.ย. 2022 10:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 18

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ นางศรีไพร วันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 

ร่วมพิธีเซ่นไหว้่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

เนื่องในวันคราวมีพนักงานใหม่ร่วมปฏิบัติราชการ จำนวน ๒ คน ได้แก่นายวุฒิกานต์ แก้วบุญเพิ่ม และนายดนัย ฉัตรวิไล

บอกกล่าวสิ่งศักดิ์ให้คุ้มครองให้เป็นสิริมงคล ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้ทุกภารกิจสำเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

To Top ↑