huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

15 พ.ย. 2022 16:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 4

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางศรีไพร วันทา นายก อบต.ห้วยเหนือ /นายสุรเดช แสนทวีสุข ปลัด อบต.ห้วยเหนือ

พร้อมข้าราชการและพนักงานจ้าง ได้ร่วมมอบนมกล่อง จำนวน ๒ ลัง ให้กับทางอำเภอขุขันธ์ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาบริจาคโลหิต

และร่วมให้กำลังใจกับพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยเหนือ ที่ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้

ตามโครงการ ๙๐ พรรษาล้านซีซีถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องประชุมอำเภอขุขันธ์ 

   

   

   

   

   

To Top ↑