huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

10 พ.ย. 2022 11:35:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 13

          ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้รับแจ้งคำร้องทั่วไปจากประชาในพื้นที่ บ้านสนวน หมู่ที่ 2 

ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากสภาพถนนที่มีการชำรุด บริเวณกลางถนน ซึ่งเป็นฝารางระบายน้ำพังมีสภาพแตก 

หลุดออก เป็นหลุ่ม ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อการใช้รถใช้ถนนในบริเวณนั้น 

          นางศรีไพร วันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือจึงมอบหมายให้ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

พิจารณาหาแนวทางดำเนินซ่อมในเบื้องต้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

          ดังนั้น กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

จึงได้ออกดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. ของวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้ว

   

   

   

   

To Top ↑