[email protected]

เบอร์โทร 045-969-849

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ
146 บ้านสะอาง หมู่ที่ 12
ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33140
045-969-849
E-Mail: [email protected]
นางศรีไพร วันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ โทร.๐๙ ๘๑๐๒ ๑๐๕๘
นายจำรูญ บุญจูง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ โทร.๐๙ ๐๒๔๗ ๘๓๒๗
นางสวิง เสมอ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ โทร.๐๘ ๐๗๒๕ ๙๖๒๑
นายทัศน์พล ภัทรพิศาล เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ โทร.๐๘ ๙๙๙๘ ๖๖๖๗
นายสุรเดช แสนทวีสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ โทร.๐๘ ๑๐๖๙ ๔๒๒๖

ส่งข้อความการติดต่อ

แผนที่ตั้ง

LINE

To Top ↑