huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

1 ก.ย. 2023 11:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 19

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ งานกฏหมายและคดี ได้รับมอบหมายเข้าร่วมตรวจเยี่ยมผู้ประกอบกิจการร้านค้าของเก่า ร่วม กับอำเภอขุขันธ์

ร้านห้างทองเยาวราชกรุงเทพ ร้านห้างทองเยาวราชสินทวี  ณ ห้างเทสโก้โลตัสสาขาขุขันธ์  

ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

To Top ↑