huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

9 พ.ย. 2022 16:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 6

เมื่อวันที่ ๙ พฤศขิกายน ๒๕๖๕ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้รับเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญที่เกิดจากสุนัขจรจัด

นางศรีไพร วันทา นายก อบต.ห้วยเหนือ จึงได้มอบหมายให้งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อร่วมแก้ไขเหตุรำคาญที่เกิดจากสุนัขจรจัดที่สร้างความรำคาญให้กับประชาชน 

        ในการนี้ได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ปศุสัตว์อำเภอขุขันธ์ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสชะเกษ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าว

จากข้อร้องเรียนจากประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้ว

   

   

   

To Top ↑