huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

17 ส.ค. 2023 09:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 26

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือได้รับเชิญจากกุ่มโรงเรียนในพื้นที่ ให้ นางศรีไพร วันทา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ)

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล เพื่อเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียน

พัฒนาทักษะทางการกีฬา ส่งเสริมสุขภาพให้เด็กรู้จักใช้เวลาว่างออกกำลังกาย และเกิดประโยชน์

To Top ↑