huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๕ - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

25 มี.ค. 2022 10:15:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 35

รายละเอียด

To Top ↑