huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

12 ส.ค. 2023 20:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 24

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ร่วมในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2566

โดยมีนายอำเภอขุขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ข้าราชการ และเหล่าพสกนิกรทุกหมู่เหล่า

ทำพิธีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศาลาประชาคมอำเภอขุขันธ์

 

   

   

    

    

 

To Top ↑