[email protected]

เบอร์โทร 045-969-849

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ห้วยเหนือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

13 ก.พ. 2024 14:50:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 32
       วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางศรีไพร วันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ                      &...

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานปกครอง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ลงพื้นที่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยเหนือ ดำเนินการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

9 ก.พ. 2024 15:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 17
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานปกครอง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ลงพื้นที่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยเหนือ ดำเนินการทวนสอ...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลุ่มงานปกครอง สำนักปลัด ได้ออกระงับเหตุไฟไหม้โรงเรือนเก็บฟางก้อนและคอกสัตว์ของประชาชนบ้านสะอาง หมู่ที่ ๑๒

7 ก.พ. 2024 21:43:09 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 15
        เมื่อเวลา ๑๗.๔๕ น. ของวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้โรงเรือนเก็บฟางก้อน และคอกสัตว์ ของนางสำเนียง  เมืองรัตน์ บ้านเลขที่ ๖๑ หมู่ ๑๒ บ้า...

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ร่วมเดินขบวนแห่งานสมโภชศาลหลักเมืองอำเภอขุขันธ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

7 ก.พ. 2024 18:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 16
ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ อำเภอขุขันธ์จัดงานทำบุญศาลหลักเมืองขุขันธ์ ในเวลา ๑๖.๐๐ น. โดยในกิจกรรมมีการร่วมเดินขบวนแห่งานสมโภชศาลหลักเมืองอำเภอขุขันธ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลุ่มงานปกครอง สำนักปลัด ได้ออกระงับเหตุไฟลามทุ่งในพื้นที่บ้านสะอาง หมู่ที่ ๑๒ ที่ลามเข้าพื้นที่สวนป่าของประชาชน

3 ก.พ. 2024 16:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 17
          เมื่อเวลา ๑๔.๕๒ น. ของวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ได้รับแจ้งเหตุไฟลามทุ่ง จากนางฉวีวรรณ มนทอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสะอาง หมู่ที่ ๑๒  ในบริเวณพื้นที่สวนป่าของปร...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้จัดดำเนินการจัดกิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bike  ประจำปีการศึกษา 2566

24 ม.ค. 2024 14:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 32
            ในวัน พุธ ที่ ๒๔  เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ การกองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยศุนย์พัฒราเด็...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลุ่มงานปกครอง สำนักปลัด ได้ออกระงับเหตุไฟลามทุ่งในพื้นที่ข้างถนนบริเณข้างหนองผือ บ้านสะอาง หมู่ที่ ๑๒

19 ม.ค. 2024 16:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 46
  วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๔๙ น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลุ่มงานปกครอง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ (ไฟลามทุ่ง) ในพื้นที่ข้างถนนตรง...

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือได้จัดโครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตาผู้สูงอายุ (คืนความสดใสให้ดวงตาผู้สูงวัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

15 ม.ค. 2024 16:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 37
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้จัดกิจกรรมตรวจวัดค่าสายตาวิเคราะห์ค่าสายตา และตรวจรับรองค่าสายตา เพื่อดำเนินการตัดแว่นตาตามความผิดปกติของแต่ละราย โดยทีมบุค...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลุ่มงานปกครอง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้จัด"กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อมและสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี ๒๕๖๗"

12 ม.ค. 2024 16:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 31
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ นำโดยทีมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชกา รและพนักงานจ้าง อบต.ห้วยเหนือ ได้ร่วมแถวปล่อยขบวคณะทำงานตามกิจกรรมในโครงการ &qu...

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ โดย กองช่าง พร้อมพนักงานประจำรถขยะ ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมช่วยซ่อมแซมบ้านอยู่อาศัยผู้ยากไร้

11 ม.ค. 2024 14:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 20
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ ทีมงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ พร้อมพนักงานประจำรถขยะ ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมช่วยซ่อมแซมบ้านอยู่อาศัย ของประชาชนผู้ยากไร้ในที่พื้นที่บ้านบก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลห้วยเ...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

11 ม.ค. 2024 11:05:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 33
วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.2567 เวลา ๐๙.๐๐ น. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ อาคารแสนสุขศูนย์พัฒนาเ...

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน กลุ่มอำนวยการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านมีการชำรุดของบ้านเรือนพื้นที่

10 ม.ค. 2024 11:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 32
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๔๕ น.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ โดย คณะผู้บริหารได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านคุณตาพลัด ศรีลาชัย พบว่ามีการชำรุดของบ้านเรือน ได้มอบหมายให้นายสุพรรณ ศรีปัต...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ดำเนินโครงการตั้งจุดบริการประชาชน (ช่วง ๗ วันอันตราย) เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๗ เป็นวันที่เจ็ด

4 ม.ค. 2024 18:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 15
  วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗ (ผลัดเช้า) ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. และระหว่างเวลา ๒๐.๐๐ น. - ๐๘.๐๐ น. (ผลัดกลางคืน) สมาชิก อปพร.และพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่อำนว...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ดำเนินโครงการตั้งจุดบริการประชาชน (ช่วง ๗ วันอันตราย) เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๗ เป็นวันที่หก

4 ม.ค. 2024 08:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 15
วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ (ผลัดเช้า) ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. และระหว่างเวลา ๒๐.๐๐ น. - ๐๘.๐๐ น. (ผลัดกลางคืน) สมาชิก อปพร.และพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่อำนวยความส...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลุ่มงานปกครอง สำนักปลัด ได้ออกระงับเหตุไฟลามทุ่งในพื้นที่สวนป่าส่วนบุคคล บริเวณข้างวัดสะอางโพธิญาน

3 ม.ค. 2024 10:25:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 21
วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๒๑ น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ (ไฟลามทุ่ง) ในพื้นที่ส่วนบุคคล จึงรายงานเหตุ พร้อมขออนุญาตออกระงับเหตุ จนสามารถระงับเหตุได้ในเวลาต่อ...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ดำเนินโครงการตั้งจุดบริการประชาชน (ช่วง ๗ วันอันตราย) เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๗ เป็นวันที่ห้า

3 ม.ค. 2024 08:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 14
  วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ (ผลัดเช้า) ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. และระหว่างเวลา ๒๐.๐๐ น. - ๐๘.๐๐ น. (ผลัดกลางคืน) สมาชิก อปพร.และพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่อำนวย...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ดำเนินโครงการตั้งจุดบริการประชาชน (ช่วง ๗ วันอันตราย) เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๗ เป็นวันที่สี่

2 ม.ค. 2024 08:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 16
สมาชิก อปพร.และพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ (ผลัดเช้า) ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. และระหว่างเวลา ๒๐.๐๐ น. - ๐๘.๐๐ น. (ผลัดกลางคืน) ซึ่งเป็นวันที่สี่ เจ้าหน้...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ดำเนินโครงการตั้งจุดบริการประชาชน (ช่วง ๗ วันอันตราย) เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๗ เป็นวันที่สาม

1 ม.ค. 2024 08:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 22
(ผลัดเช้า) ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. และระหว่างเวลา ๒๐.๐๐ น. - ๐๘.๐๐ น. (ผลัดกลางคืน) ของวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นวันที่สาม สมาชิก อปพร.และพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่...
To Top ↑